• Blog,  Dyslexie, ASS & ADD

    Dyslexie is meer dan lees en schrijf problemen

    dyslexia

    Ik ben opgegroeid met dyslexie en dit heeft eigenlijk voor heel wat ergernissen gezorgd in mijn leven. Lezen en schrijven is altijd stresserend omdat de gewone mensen verwachten dat iedereen dit perfect kan. Maar eigenlijk is lezen en schrijven zelfs geen natuurlijke eigenschap van de hersenen. Een goeie honderd jaar geleden was taal minder belangrijk dan de andere vaardigheden. Als iemand zoals Albert Einstein schrijffouten maakte gingen ze er niet over vallen, maar in de huidige tijd word je dikwijls als dom gezien omdat je niet perfect kan lezen en schrijven.